Cennik

Informację o cenie za wybrany kurs Klient może otrzymać od Kierowcy lub Dyspozytorki przed rozpoczęciem usługi


opłata początkowa za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego odcinka to 4 zł.


taryfa I - 1,98 zł/km

(opłata za przejazd 1 km którą stosujemy w dni powszednie oraz niedzielę i święta przez 24/h w obrębie granic administracyjnych miasta)


taryfa III - 2,98 zł/km

(opłata za przejazd 1 km którą stosujemy w dni powszednie oraz niedzielę i święta przez 24/h poza granicami administracyjnymi miasta)

 

taryfa II I IV  nie jest stosowana w naszych taksówkach


Brak opłaty za postój taksówki związany z ruchem miejskim

(korki, sygnalizatory świetlne itp). Nie dotyczy to przypadku gdy Klient na własne 

życzenie opuszcza  taksówkę podczas kursu  i prosi kierowcę by na niego poczekał - wtedy opłata wynosi 30zł/h oczekiwania.Postój na życzenie Klienta :  

Aby zapewnić możliwość zamówienia taksówki iCar jak największej liczbie Klientów,Kierowcy mają prawo odmówić oczekiwania dłuższego niż 10 min.Klient który opuszcza taksówke powinien zapłacić Kierowcy kwotę wskazaną przez taksometr.


Orientacyjna cena kursu na terenie miasta (taryfa I)


ODLEGŁOŚĆ

CENA


ODLEGŁOŚĆ

CENA


ODLEGŁOŚĆ

CENA


0-0,49 km

4,00 zł

5,5-5,9 km

15,oo zł

12,1-13 km

28-29 zł

0,5-09 km

5,oo zł

6-6,4 km

16,oo zł

13,1-14 km

30-31 zł

1-1,4 km

6,oo zł

6,5-6,9 km

17,oo zł

14,1-15 km

32-33 zł

1,5-1,9 km

7,oo zł

7-7,4 km

18,00 zł

15,1-15,9km

34-35 zł

2-2,4 km

8,oo zł

7,5-7,9 km

19,00 zł

16-16,9 km

36-37 zł

2,5-2,9 km

9,oo zł

8-8,4 km

20,00 zł

17-17,9 km

38-39 zł

3-3,4 km

10,oo zł

8,5-9 km

21,oo zł

18-18,9 km

40-41 zł

3,5-3,9 km

11,oo zł

9,1-9,5 km

22,00 zł

19-19,9 km

42-43 zł

4-4,4 km

12,oo zł

9,6-10 km

23,oo zł

Powyżej 20 km

ilość km x 2 zł +4zł

5-4,9 km

13,oo zł

10,1-11km

24-25 zł

5-5,4 km

14,oo zł

11,1-12 km

26-27 zł

Cennik usług dodatkowych:


odpalanie kablami :15 zł

holowanie:kurs standardowy x2

przesyłka,zakupy,odwiezienie rzeczy pozostawionej w taxi: wskazanie taksometru nie mniej niż 15 zł